Papegaaien, Kaketoes en Parkieten

Parkieten

Papegaaien, Kaketoes en Parkieten

PArkieten

Bourkes parkiet

Bourkes parkiet (Neopsephotus bourkii), vernoemd naar generaal Richard Bourke (1777-1855), gouverneur van Nieuw-Zuid-Wales. Het is de enige soort binnen het geslacht Neopsephotus. Het is endemische vogelsoort uit Australië.

Bourkes parkiet (Neopsephotus bourkii), vernoemd naar generaal Richard Bourke (1777-1855), gouverneur van Nieuw-Zuid-Wales. Het is de enige soort binnen het geslacht Neopsephotus. Het is endemische vogelsoort uit Australië.

Leefwijze

Bourkes parkiet leeft vrijwel uitsluitend op (gras)zaden. Bourkes parkieten zijn zeer sociale, uiterst verdraagzame vogels, die veelal in groepen samenleven en veel op grond te vinden zijn. Eenmaal gevormde paren blijven elkaar doorgaans trouw.

Voortplanting

Bourkes parkieten leggen hun eitjes op zachte, enigszins vochtige onderlaag in een holte in een boom. Er worden 3 tot 6 eitjes gelegd, die door het vrouwtje gedurende 18 tot 20 dagen bebroed worden. Op een leeftijd van 6 weken zijn ze al zelfstandig. Bourkes parkieten zijn productieve vogels; de paren brengen meestal meerdere legsels per jaar groot. Jonge dieren hebben na ongeveer 8 maanden hun volwassen kleur.

Verspreiding en leefgebied

Het is een bewoner van de droge vlakten en scrublands in het midden en van Australië (West-Australië, Zuid-Australië en het zuiden van het Noordelijk Territorium, het zuiden van Queensland e het noorden van Nieuw-Zuid-Wales).

Status

Bourkes parkiet heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor alleen al is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) gering. De grootte van de populatie is niet gekwantificeerd, maar de aantallen nemen toe. Om deze redenen staat deze kleine papegaai als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

Bourke parkiet
Bourkeparkiet
Bourkeparkiet